يا غفار الذنوب         خدای من!<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />   کوله بارم اگرچه از توشه راه تهی است، انباشته از ... ادامه مطلب
/ 17 نظر / 35 بازدید
يا طبيب القلوب آتش بگير تا که بدانی چه می کشم احساس سوختن به تماشا نمی شود...... سلام.... ببخشيد بابت اين همه تاخير... انشاالله ... ادامه مطلب
/ 18 نظر / 47 بازدید
يا علام الغيوب ديشب اينجا بود، من و ندا دفترچه هامونو گذاشتيم جلوش تا برامون بنويسه... شعر اختصاصی! .. نوشت... اين مال ... ادامه مطلب
/ 39 نظر / 42 بازدید
بهمن 92
1 پست
بهمن 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
1 پست
شهریور 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
1 پست
دی 87
1 پست
آذر 87
1 پست
مهر 87
1 پست
شهریور 87
1 پست
بهمن 86
1 پست
آبان 86
1 پست
مهر 86
1 پست
شهریور 86
1 پست
تیر 86
1 پست
خرداد 86
1 پست
اسفند 85
1 پست
دی 85
1 پست
آذر 85
1 پست
آبان 85
1 پست
مهر 85
1 پست
شهریور 85
1 پست
مرداد 85
3 پست
تیر 85
1 پست
خرداد 85
3 پست
اسفند 84
2 پست
بهمن 84
2 پست
آذر 84
1 پست
آبان 84
1 پست
شهریور 84
1 پست
تیر 84
2 پست
خرداد 84
3 پست
اسفند 83
1 پست
بهمن 83
1 پست
آذر 83
2 پست
آبان 83
1 پست
مهر 83
2 پست
شهریور 83
6 پست
مرداد 83
1 پست
تیر 83
2 پست
خرداد 83
1 پست
اسفند 82
2 پست
بهمن 82
1 پست
دی 82
5 پست
آذر 82
4 پست
آبان 82
3 پست
مهر 82
3 پست
شهریور 82
4 پست
مرداد 82
4 پست
تیر 82
4 پست
خرداد 82
4 پست
اسفند 81
3 پست
بهمن 81
6 پست
دی 81
7 پست
آذر 81
12 پست
آبان 81
19 پست