يا جميل الثناء

چو گردم تنگدل شرح غمت هم با غمت گويم
كه در شرع محبت كفر باشد محــــرم ديگر....

خدايا!
عجيب آنكه، بزرگي و عظمت انسان را، در درد و غم و حرمان قرار دادي، جهان را بدون درد و ناله و حرمان نمي خواهي. ما هم عشاق وجود توييم كه دل سوخته و دست و پا شكسته به سويت مي آييم. تو، ما را در آتش غم سوزاندي و خميرهء خاكي ما را با كيمياي عشق، به روحي فوق زمين و آسمان ها مبدل كردي كه جز تو نمي خواهد و جز تو نمي پرستد....


شهيد چمران

/ 1 نظر / 44 بازدید
پريا

سلام .. مطلب زيبايی از ايشون گذاشتی .. نمی دونم دهلاويه رو ديدی يا نه .. آدم رو مثل حرفای دکتر عاشق می کنه ... با اون سر سبزی و زيبايی .. سارا تو با اين حرفات بئ جور ديوونه ام کردی ..ممنونم ..... فدات ..