پست های ارسال شده در اسفند سال 1385

يا مقلب القلوب از تو و فاصله با تو  از تو و حضوری دلتنگ..... تنها مونده بغضی سنگين                             که تو سينه می ... ادامه مطلب
/ 58 نظر / 46 بازدید