پست های ارسال شده در آبان سال 1385

یا کثیر الوفا و شایسته این نیست که باران ببارد و در پیشوازش دل من نباشد و شایسته این نیست                              که در کرت ... ادامه مطلب
/ 31 نظر / 48 بازدید