پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1383

....

يا اله العالمين خوشبختی ، هيجان لحظه های مجزا نيست... خوشبختی امتداد يک خوشحالی ساده است. ندانستی که گل حقيقت آفتاب است                                                     ... ادامه مطلب
/ 30 نظر / 45 بازدید