واي و، اي واي چه حال است مرا
همه دم فكر وصـــــال است مرا

مـــن و پيمــــــودن آن راه دراز
كه دمي بي تــو محــال است مرا

واي و، اي واي چه حال است مرا
ره تـــــو، راه جـــلال است مرا

من اگـــر جــز ره تـــو، راه روم
قدمــــم عيـــن زوال اســت مرا

واي و، اي واي چه حال است مرا
نگهـــت راز كمـــــال است مرا

دل من در پي آن چشــــم ســياه
كه دگـــر مثل خيــــال است مرا

واي و، اي واي چه حال است مرا
شــوق تو، ثروت و مال است مرا

واي و، اي واي چه حال است مرا
همه شب فكر وصــــال است مرا

/ 3 نظر / 54 بازدید
zahra

شاعر اگر گريه نكند بهانه اي براي ماندن ندارد انگار خواستن و نرسيدن تقدير همه شاعران است . كاش همه آبي بودن...كاش ... زهرا.

غريبه!

شايد هم تقدير عاشقان! از غريب نوازيتان متشکرم. همينطور از جناب عادل. بچه مثبت و ...

آشنایی غریب

هنوز از پس سالها وقتی این شعر تو را می خوانم روحم پرواز می کند به زمانهای دور با تو بودن