يا انيس من لا انيس لهدست در دست هم نهاديم و پای در مسيری سخت و زيبا...!
ديديم که می توانيم، پس مسووليم! مديونيم به سری که گرسنه بر بالش گذاشته شود، به کودکی که از سرما به خود بلرزد، بدهکاريم به اشک يتيم...
ديديم که می توانيم! حتی اگر شده با تکه ای نان...، با لقمه ای نور...، با سفره ای عشق... ! برای چشمی که شايد هنوز بر در خشکيده باشد...
پس يا علی گفتيم و شروع کرديم...،
از همه شما دوستان که در اين مدت با خيريه همکاری داشته ايد سپاسگزاريم. هنوز در ابتدای راهيم و دستان پر محبتتان را به گرمی می فشاريم.
در جلساتی که دوستان شما در هيات امنای خيريه داشتند، تصميم بر آن شد تا روزهای دوشنبه اول هر ماه را به عنوان "روز خيريه" نامگذاری کنيم.در اين روز مبلغی را به عنوان کمک به مستمندان کنار می گذاريم و به دوستان خود نيز روز خيريه را ياد آوری می کنيم.
هيئت امنا بارسيدن حساب خيريه به مقدار مناسب, برنامه کمک رسانی خود را به اطلاع شما خواهند رساند.
دوشنبه، اول ارديبهشت: روز خيريه
به دوستان خود يادآوری کنيد: تلفن بزنيد، E-mail بفرستيد، Offline بگذاريد...
شما چقدر می توانيد به مستمندان کمک کنيد؟
ضمنا افرادی که خارج از کشور هستند,می توانند برای ارسال کمکهايشان با آدرس
Email: Yari@webnevesht.net
در تماس باشند...
سپاسگزاريم! شاد باشين ...

دوشنبه ۱ اردیبهشت ،۱۳۸٢ساعت ۱۱:٤٧ ‎ق.ظ توسط سارا نظرات ()
تگ ها: