يا مقلب القلوبكجا رفتي، كجا اي دل تو اين بار؟
بيــا جانم! مرا ديــــگر ميـــازار

بيا اي دل كه اينجا جاي ما نيست
به هرجا مي روي يك همصدا نيست

دريغ از چشم خونبار تو اي دل
دريغا از تو و كار تو اي دل !!

مرا ديگر نمي خواهي تو انگار
تو بودي آن دلٍ هميار و غمخوار؟

من و تو همنوا بوديم و همراه
مرا تنها رها كردي به ناگاه


دلا آخر مرا بيچاره كردي!
بيا ديگر! مرا آواره كردي!

مرو اي دل! پشيمان مي شوي باز
مرو! آهسته تر! اي مست لجباز!

مكن ديگر تو آهنگ جدايي
بيا از سر بگيريم آشـــــنايي

بيا تا دســـت يكديگر بگيريم
تو مي داني كه ما هردو اسيريم!


شنبه ۳٠ فروردین ،۱۳۸٢ساعت ۱:۳۳ ‎ق.ظ توسط سارا نظرات ()
تگ ها: