يا جميل الثناء

چو گردم تنگدل شرح غمت هم با غمت گويم
كه در شرع محبت كفر باشد محــــرم ديگر....

خدايا!
عجيب آنكه، بزرگي و عظمت انسان را، در درد و غم و حرمان قرار دادي، جهان را بدون درد و ناله و حرمان نمي خواهي. ما هم عشاق وجود توييم كه دل سوخته و دست و پا شكسته به سويت مي آييم. تو، ما را در آتش غم سوزاندي و خميرهء خاكي ما را با كيمياي عشق، به روحي فوق زمين و آسمان ها مبدل كردي كه جز تو نمي خواهد و جز تو نمي پرستد....


شهيد چمران
یکشنبه ۱٩ آبان ،۱۳۸۱ساعت ۱٠:٥۸ ‎ب.ظ توسط سارا نظرات ()
تگ ها: