» سلام نو... :: سه‌شنبه ۸ بهمن ،۱۳٩٢
» یکشنبه ٢ بهمن ،۱۳٩٠ :: یکشنبه ٢ بهمن ،۱۳٩٠
» یکشنبه ٢٧ شهریور ،۱۳٩٠ :: یکشنبه ٢٧ شهریور ،۱۳٩٠
» چهارشنبه ٤ خرداد ،۱۳٩٠ :: چهارشنبه ٤ خرداد ،۱۳٩٠
» یاد یلدا :: سه‌شنبه ۳٠ آذر ،۱۳۸٩
» چهارشنبه ۱٩ آبان ،۱۳۸٩ :: چهارشنبه ۱٩ آبان ،۱۳۸٩
» چهارشنبه ۱ اردیبهشت ،۱۳۸٩ :: چهارشنبه ۱ اردیبهشت ،۱۳۸٩
» هلیا... :: دوشنبه ۳٠ شهریور ،۱۳۸۸
» یکشنبه ۳٠ فروردین ،۱۳۸۸ :: یکشنبه ۳٠ فروردین ،۱۳۸۸
» سه‌شنبه ٢٧ اسفند ،۱۳۸٧ :: سه‌شنبه ٢٧ اسفند ،۱۳۸٧
» چهارشنبه ۳٠ بهمن ،۱۳۸٧ :: چهارشنبه ۳٠ بهمن ،۱۳۸٧
» دوشنبه ٩ دی ،۱۳۸٧ :: دوشنبه ٩ دی ،۱۳۸٧
» شنبه ٢۳ آذر ،۱۳۸٧ :: شنبه ٢۳ آذر ،۱۳۸٧
» خورشید کوچک :: پنجشنبه ٢٥ مهر ،۱۳۸٧
» روز بزرگ :: دوشنبه ٢٥ شهریور ،۱۳۸٧
» سه‌شنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸٧ :: سه‌شنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸٧
» دوشنبه ۸ بهمن ،۱۳۸٦ :: دوشنبه ۸ بهمن ،۱۳۸٦
» ناگهان چقدر زود دير می شود........... :: سه‌شنبه ۸ آبان ،۱۳۸٦
» چهارشنبه ٤ مهر ،۱۳۸٦ :: چهارشنبه ٤ مهر ،۱۳۸٦
» حدس می زنم که هوا روشن تر خواهد شد :: سه‌شنبه ٢٧ شهریور ،۱۳۸٦
» سفر به گرای ۲۷۰ درجه :: سه‌شنبه ۱٩ تیر ،۱۳۸٦
» چهارشنبه ۳٠ خرداد ،۱۳۸٦ :: چهارشنبه ۳٠ خرداد ،۱۳۸٦
» چهارشنبه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸٦ :: چهارشنبه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸٦
» چهارشنبه ٩ اسفند ،۱۳۸٥ :: چهارشنبه ٩ اسفند ،۱۳۸٥
» به سرش هوای حوا زد و رفت......... :: شنبه ٢ دی ،۱۳۸٥
» یکشنبه ٥ آذر ،۱۳۸٥ :: یکشنبه ٥ آذر ،۱۳۸٥
» شنبه ۱۳ آبان ،۱۳۸٥ :: شنبه ۱۳ آبان ،۱۳۸٥
» عشق يعنی استخوان و يک پلاک / سالها تنهای تنها زير خاک... :: یکشنبه ٢ مهر ،۱۳۸٥
» دوشنبه ٢٧ شهریور ،۱۳۸٥ :: دوشنبه ٢٧ شهریور ،۱۳۸٥
» چهارشنبه ٢٥ امرداد ،۱۳۸٥ :: چهارشنبه ٢٥ امرداد ،۱۳۸٥
» یکشنبه ٢٢ امرداد ،۱۳۸٥ :: یکشنبه ٢٢ امرداد ،۱۳۸٥
» شنبه ٧ امرداد ،۱۳۸٥ :: شنبه ٧ امرداد ،۱۳۸٥
» با رفتنت تمام روياهامو با خودت بردی....... :: شنبه ۱٠ تیر ،۱۳۸٥
» رفتی از چشم و دلم محو تماشاست هنوز... :: یکشنبه ۱٤ خرداد ،۱۳۸٥
» چهارشنبه ۱٠ خرداد ،۱۳۸٥ :: چهارشنبه ۱٠ خرداد ،۱۳۸٥
» ... :: شنبه ٦ خرداد ،۱۳۸٥
» يکدم از خيال من نمی روی ای....... :: یکشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸٥
» چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ،۱۳۸٥ :: چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ،۱۳۸٥
» چهارشنبه ۱٦ فروردین ،۱۳۸٥ :: چهارشنبه ۱٦ فروردین ،۱۳۸٥
» یکشنبه ۱٤ اسفند ،۱۳۸٤ :: یکشنبه ۱٤ اسفند ،۱۳۸٤
» ....... :: چهارشنبه ۳ اسفند ،۱۳۸٤
» یکشنبه ٢۳ بهمن ،۱۳۸٤ :: یکشنبه ٢۳ بهمن ،۱۳۸٤
» سه‌شنبه ۱۱ بهمن ،۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ۱۱ بهمن ،۱۳۸٤
» با ۴ روز تاخير! :: چهارشنبه ٩ آذر ،۱۳۸٤
» ای ساحل آرامشم.... :: یکشنبه ۸ آبان ،۱۳۸٤
» چهارشنبه ٩ شهریور ،۱۳۸٤ :: چهارشنبه ٩ شهریور ،۱۳۸٤
» یکشنبه ٢٦ تیر ،۱۳۸٤ :: یکشنبه ٢٦ تیر ،۱۳۸٤
» ياس بوی مهربانی می دهد..... :: شنبه ۱۸ تیر ،۱۳۸٤
» سه‌شنبه ۳۱ خرداد ،۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ۳۱ خرداد ،۱۳۸٤
» وای من ! اين خبر از کجا بود؟؟؟؟ :: شنبه ۱٤ خرداد ،۱۳۸٤
» سفر گزيد و رفت از اين کوچه باز همسفری... :: پنجشنبه ٥ خرداد ،۱۳۸٤
» چهارشنبه ٢۱ اردیبهشت ،۱۳۸٤ :: چهارشنبه ٢۱ اردیبهشت ،۱۳۸٤
» پنجشنبه ۸ اردیبهشت ،۱۳۸٤ :: پنجشنبه ۸ اردیبهشت ،۱۳۸٤
» شکايت!!! :: پنجشنبه ۱ اردیبهشت ،۱۳۸٤
» اللهم انی اسئلک الامان :: جمعه ٢٦ فروردین ،۱۳۸٤
» دوشنبه ۱٧ اسفند ،۱۳۸۳ :: دوشنبه ۱٧ اسفند ،۱۳۸۳
» سه‌شنبه ٢٧ بهمن ،۱۳۸۳ :: سه‌شنبه ٢٧ بهمن ،۱۳۸۳
» ياد باد آن روزگاران....... :: دوشنبه ۳٠ آذر ،۱۳۸۳
» يک سال قبل در چنين روزی... :: پنجشنبه ٥ آذر ،۱۳۸۳
» عيدتان مبارک... :: شنبه ٢۳ آبان ،۱۳۸۳
» طاعات قبول :: سه‌شنبه ٢۸ مهر ،۱۳۸۳
» چهارشنبه ٢٢ مهر ،۱۳۸۳ :: چهارشنبه ٢٢ مهر ،۱۳۸۳
» حس مادری و ماه مهر!!!! :: سه‌شنبه ۳۱ شهریور ،۱۳۸۳
» پنجشنبه ٢٦ شهریور ،۱۳۸۳ :: پنجشنبه ٢٦ شهریور ،۱۳۸۳
» جمعه ٢٠ شهریور ،۱۳۸۳ :: جمعه ٢٠ شهریور ،۱۳۸۳
» شنبه ۱٤ شهریور ،۱۳۸۳ :: شنبه ۱٤ شهریور ،۱۳۸۳
» دوشنبه ٩ شهریور ،۱۳۸۳ :: دوشنبه ٩ شهریور ،۱۳۸۳
» عادت می کنيم :: پنجشنبه ٥ شهریور ،۱۳۸۳
» شنبه ٢٤ امرداد ،۱۳۸۳ :: شنبه ٢٤ امرداد ،۱۳۸۳
» سه‌شنبه ۱٦ تیر ،۱۳۸۳ :: سه‌شنبه ۱٦ تیر ،۱۳۸۳
» نمی شود كه تو باشي، من عاشق تو نباشم! :: سه‌شنبه ٩ تیر ،۱۳۸۳
» رفتی و داغ بر جگر من گذاشتی....... :: پنجشنبه ۱٤ خرداد ،۱۳۸۳
» .... :: یکشنبه ٢٧ اردیبهشت ،۱۳۸۳
» متبرک باد نا تو.... :: دوشنبه ۱٤ اردیبهشت ،۱۳۸۳
» جمعه ٤ اردیبهشت ،۱۳۸۳ :: جمعه ٤ اردیبهشت ،۱۳۸۳
» سلام..... :: چهارشنبه ٢٠ اسفند ،۱۳۸٢
» یکشنبه ۳ اسفند ،۱۳۸٢ :: یکشنبه ۳ اسفند ،۱۳۸٢
» چهارشنبه ۱٥ بهمن ،۱۳۸٢ :: چهارشنبه ۱٥ بهمن ،۱۳۸٢
» ...... :: یکشنبه ٢۸ دی ،۱۳۸٢
» بنشين...... :: پنجشنبه ۱۸ دی ،۱۳۸٢
» سه‌شنبه ٩ دی ،۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ٩ دی ،۱۳۸٢
» عجب صبری خدا دارد........ :: یکشنبه ٧ دی ،۱۳۸٢
» عدل... :: سه‌شنبه ٢ دی ،۱۳۸٢
» مسافر........ :: شنبه ٢٩ آذر ،۱۳۸٢
» مرد را دردی اگر باشد خوش است..... :: دوشنبه ٢٤ آذر ،۱۳۸٢
» مجنون ترين :: چهارشنبه ۱٩ آذر ،۱۳۸٢
» سلام... من اومدم!! :: دوشنبه ۱٠ آذر ،۱۳۸٢
» يا علی....... :: یکشنبه ٢٥ آبان ،۱۳۸٢
» باورم کن...... :: سه‌شنبه ٢٠ آبان ،۱۳۸٢
» بهار عشق... :: یکشنبه ٤ آبان ،۱۳۸٢
» خدا کند تو بيايی................. :: یکشنبه ٢٠ مهر ،۱۳۸٢
» نگاه کن! چگونه می رمد از من نگاه کودکی ام! :: چهارشنبه ۱٦ مهر ،۱۳۸٢
» دوشنبه ٧ مهر ،۱۳۸٢ :: دوشنبه ٧ مهر ،۱۳۸٢
» بوی ماه مهر...... :: یکشنبه ۳٠ شهریور ،۱۳۸٢
» ........... :: جمعه ٢۱ شهریور ،۱۳۸٢
» پنجشنبه ۱۳ شهریور ،۱۳۸٢ :: پنجشنبه ۱۳ شهریور ،۱۳۸٢
» شنبه ۸ شهریور ،۱۳۸٢ :: شنبه ۸ شهریور ،۱۳۸٢
» عيد بر همگی مبارک... :: سه‌شنبه ٢۸ امرداد ،۱۳۸٢
» یکشنبه ۱٩ امرداد ،۱۳۸٢ :: یکشنبه ۱٩ امرداد ،۱۳۸٢
» یکشنبه ۱٢ امرداد ،۱۳۸٢ :: یکشنبه ۱٢ امرداد ،۱۳۸٢
» شنبه ٤ امرداد ،۱۳۸٢ :: شنبه ٤ امرداد ،۱۳۸٢
» من و خيال خود يار..... :: پنجشنبه ٢٦ تیر ،۱۳۸٢
» چهارشنبه ۱۸ تیر ،۱۳۸٢ :: چهارشنبه ۱۸ تیر ،۱۳۸٢
» دست خسته مرا مثل کودکی بگير........ :: جمعه ٦ تیر ،۱۳۸٢
» روز نيکوکاری من و تو...... :: یکشنبه ۱ تیر ،۱۳۸٢
» ياد باد آن روزگاران.........! :: شنبه ٢٤ خرداد ،۱۳۸٢
» سه‌شنبه ٢٠ خرداد ،۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ٢٠ خرداد ،۱۳۸٢
» رفتی و رفتن تو آتش نهاد بر دل :: سه‌شنبه ۱۳ خرداد ،۱۳۸٢
» یکشنبه ٤ خرداد ،۱۳۸٢ :: یکشنبه ٤ خرداد ،۱۳۸٢
» چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ،۱۳۸٢ :: چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ،۱۳۸٢
» تا عهد تو در بستم، عهد همه بشكستم :: دوشنبه ۸ اردیبهشت ،۱۳۸٢
» دوشنبه ۱ اردیبهشت ،۱۳۸٢ :: دوشنبه ۱ اردیبهشت ،۱۳۸٢
» اندر احوالات من و دل!!! :: شنبه ۳٠ فروردین ،۱۳۸٢
» دوشنبه ٢٥ فروردین ،۱۳۸٢ :: دوشنبه ٢٥ فروردین ،۱۳۸٢
» جمعه ۱٥ فروردین ،۱۳۸٢ :: جمعه ۱٥ فروردین ،۱۳۸٢
» چهارشنبه ٦ فروردین ،۱۳۸٢ :: چهارشنبه ٦ فروردین ،۱۳۸٢
» شنبه ٢٤ اسفند ،۱۳۸۱ :: شنبه ٢٤ اسفند ،۱۳۸۱
» هل من ناصر ينصرنی؟ :: چهارشنبه ۱٤ اسفند ،۱۳۸۱
» چهارشنبه ٧ اسفند ،۱۳۸۱ :: چهارشنبه ٧ اسفند ،۱۳۸۱
» یکشنبه ٢٧ بهمن ،۱۳۸۱ :: یکشنبه ٢٧ بهمن ،۱۳۸۱
» سه‌شنبه ٢٢ بهمن ،۱۳۸۱ :: سه‌شنبه ٢٢ بهمن ،۱۳۸۱
» چهارشنبه ۱٦ بهمن ،۱۳۸۱ :: چهارشنبه ۱٦ بهمن ،۱۳۸۱
» شنبه ۱٢ بهمن ،۱۳۸۱ :: شنبه ۱٢ بهمن ،۱۳۸۱
» خيريه :: یکشنبه ٦ بهمن ،۱۳۸۱
» تمام حرف دلم اين است... :: سه‌شنبه ۱ بهمن ،۱۳۸۱
» شنبه ٢۸ دی ،۱۳۸۱ :: شنبه ٢۸ دی ،۱۳۸۱
» قرار ما حرم توست..... :: سه‌شنبه ٢٤ دی ،۱۳۸۱
» بيا که با لب من نام تو هماغوش است... :: جمعه ٢٠ دی ،۱۳۸۱
» شنبه ۱٤ دی ،۱۳۸۱ :: شنبه ۱٤ دی ،۱۳۸۱
» سه‌شنبه ۱٠ دی ،۱۳۸۱ :: سه‌شنبه ۱٠ دی ،۱۳۸۱
» یکشنبه ۸ دی ،۱۳۸۱ :: یکشنبه ۸ دی ،۱۳۸۱
» دلم تنگ است...! :: سه‌شنبه ۳ دی ،۱۳۸۱
» سمت مرا از آب بپرسيد...! :: شنبه ۳٠ آذر ،۱۳۸۱
» چهارشنبه ٢٧ آذر ،۱۳۸۱ :: چهارشنبه ٢٧ آذر ،۱۳۸۱
» در خلوت يک پرواز..... :: جمعه ٢٢ آذر ،۱۳۸۱
» پنجشنبه ٢۱ آذر ،۱۳۸۱ :: پنجشنبه ٢۱ آذر ،۱۳۸۱
» دوشنبه ۱۸ آذر ،۱۳۸۱ :: دوشنبه ۱۸ آذر ،۱۳۸۱
» شنبه ۱٦ آذر ،۱۳۸۱ :: شنبه ۱٦ آذر ،۱۳۸۱
» سه‌شنبه ۱٢ آذر ،۱۳۸۱ :: سه‌شنبه ۱٢ آذر ،۱۳۸۱
» شنبه ٩ آذر ،۱۳۸۱ :: شنبه ٩ آذر ،۱۳۸۱
» می خواهم از جوانی تو حرف بزنم! :: جمعه ۸ آذر ،۱۳۸۱
» سه‌شنبه ٥ آذر ،۱۳۸۱ :: سه‌شنبه ٥ آذر ،۱۳۸۱
» امشب حسابی قاطی کردم! :: یکشنبه ۳ آذر ،۱۳۸۱
» خدا کند تو بيايی... :: جمعه ۱ آذر ،۱۳۸۱
» ماه شب چهارده! :: سه‌شنبه ٢۸ آبان ،۱۳۸۱
» دوشنبه ٢٧ آبان ،۱۳۸۱ :: دوشنبه ٢٧ آبان ،۱۳۸۱
» شنبه ٢٥ آبان ،۱۳۸۱ :: شنبه ٢٥ آبان ،۱۳۸۱
» براستی چه می دانيم؟؟؟ :: چهارشنبه ٢٢ آبان ،۱۳۸۱
» رفتی از چشم و دلم محو تماشاست هنوز... :: چهارشنبه ٢٢ آبان ،۱۳۸۱
» نمايشگاه قرآن :: دوشنبه ٢٠ آبان ،۱۳۸۱
» ............ :: دوشنبه ٢٠ آبان ،۱۳۸۱
» ....... :: دوشنبه ٢٠ آبان ،۱۳۸۱
» یکشنبه ۱٩ آبان ،۱۳۸۱ :: یکشنبه ۱٩ آبان ،۱۳۸۱
» شنبه ۱۸ آبان ،۱۳۸۱ :: شنبه ۱۸ آبان ،۱۳۸۱
» ای روح بی تاب، بتاب :: جمعه ۱٧ آبان ،۱۳۸۱
» عشق يعنی.... :: پنجشنبه ۱٦ آبان ،۱۳۸۱
» دلم دريای خون شد........... :: پنجشنبه ۱٦ آبان ،۱۳۸۱
» و هو شهر رمضان... :: سه‌شنبه ۱٤ آبان ،۱۳۸۱
» سه‌شنبه ۱٤ آبان ،۱۳۸۱ :: سه‌شنبه ۱٤ آبان ،۱۳۸۱
» می روی و .... :: دوشنبه ۱۳ آبان ،۱۳۸۱
» يارب اين دست نياز و... :: دوشنبه ۱۳ آبان ،۱۳۸۱
» شطح شوق :: یکشنبه ۱٢ آبان ،۱۳۸۱
» غريب وار و خسته آمدم ! سلام‌! :: یکشنبه ۱٢ آبان ،۱۳۸۱